Radioamaterski band na 50 MHz
Koliko sam puta u podatcima o kratkovalnim radiostanicama pročitao i podatak "6m band - ima". Uglavnom se radi o vrlo skupim "igračkama" tako da niti ne pomišljam da bih takvu imao u svom pps-u.
Ta nekoliko tisuća EUR-a je ovdje u igri!

Kratak pogled unazad
Nastojeći izbjeći kratkovalne smetnje najprije radioamateri a onda i profesionalci počinju koristiti još više frekvencije. Tako su Sputnik, Vojager i ostale letjelice u orbitu oko Zemlje najprije koristile frekvencije bliske ovim (40MHz).
Osobine 6-metarskih EMV
Ponajprije valna duljina omogućuje uporabu relativno kratkih i lakih antena (1.5m). Tranzistori bez obzira na tip su lako dosizali 50 MHz. Elektromagnetski su valovi na rubu između kraktkih (HF) i vrlo kratkih (VHF) tako da imaju djelomično svojstva koja imaju kratki valovi, a istovremeno se počinju širiti pravocrtno i imaju znatno manje problema sa propagacijom. Niti jedna frekvencija nije idealna (uvjerio sam se da i na 1GHz postoji faiding) pa tako i ovdje, na 6m, možemo dočekati uvjete nepovoljne za propagaciju, ali povremeno i uvjete pogodne za daleke veze DX.
Prijem
Već je proteklo nekoliko godina otkako posjedujem scanner Realistic Pro 33 DXClub-report koji može primati i cijeli šestmetarski band. Ja tamo nisam nikad nikoga čuo. Scanner ima samo FM mod pa uz skromnu antenu za 6m nije kompatibilan sa većinom modova (CW, SSB, digitalni). Ipak na stranicama DXCHAT-a (->) sam pronašao podatke o dalekim vezama održanim i na ovim frekvencijama. Točno je: radi se o SSB i CW modu koje nisam mogao čuti, ali ipak stoji činjenica da je aktivnost radioamatera na ovom bandu desetorostruko manja nego na primjer na 20metarskom bandu. Snage primopredajnika za ovaj band isto su relativno velike, antenski sustavi složeni,...

Opširnije o antenama koje koristimo za rad u &m-bandu.

Uporaba profesionalnih stanica za HAM ili priča "puero pobre" - n-ti nastavak
Sama ideja iskušati stare vojne i profesionalne radiostanice za primjenu u radioamaterskom radu nije uopće nova. Iz samog početka radioamaterstva u svijetu znamenite su suze kojim je prva skupina entuzijasta u USA ishodila dozvolu i mogućnost amaterske uporabe radio uređaja. A meni je u sjećanju rečenica čovjeka iz Agencije za telekomunikacije koji mi je rekao: "Za tu radiostanicu Vam ne mogu izdati dozvolu jer su njene operativne frekvencije šire od radioamaterskih područja". Moja je "RUP-15" tada uredno evidentirana u Agenciji, ali - papira n e m a.
Ipak, pokušavam otkriti koliko su ona, ali i druge radiostanice pogodne za radioamatera. Na raspolaganju imam njih nekoliko i pokušat ću procijeniti koliko se uopće isplati zanositii idejom: relativno jeftino pribaviti profesionalan radio uređaj i iskušati ga na radioamaterskim frekvencijama. Ovo pišem kad sam djelomično upoznao "RUP-12" i stekao dojam o njenoj uporabivosti za HAM.
Vratimo se 6-metarskim uređajima. Proučavao sam radio stanice RUP-12, RF-10 i RT-10-12K. Baza njihova je oscilator kontroliran kristalnim filtrima. Rezultat je generiranje frekvencija u koraku 50kHz ("rupovka") i 25kHz ("erefka") dok bi se "ertejka" uz nabavku potrebnog para kristalnih filtara za svaki kanal još trebala ugoditi za 50MHz (autor ovakve preinake iz S5 je napisao kako ovo nikad ne bi dovršio bez spektralnog analizatora i osciloskopa 200MHz tako da ju niti ne uspoređujem). Preostale rade u FM simpleks modu pa je tako određen frekventni opseg za njihov rad.
U tablici su date frekvencije simpleksnih kanala (korak 20kHz) i označena mogućnost uklapanja proučavanih stanica u taj raster:

Frekvencija RUP-12 RF-10
51.410 - -
51.430 - -
51.450 OK. OK.
51.470 - -
51.490 - -
51.510 - -
51.530 - -
51.550 OK. OK.
51.570 - -
51.590 - -

Zaključak: skromno
Između 51.410 i 51.590 MHz u rasteru 20kHz postoje samo dva kanala na kojima se ove stanice mogu koristiti. Premalo da bi se ulazilo u investiranje i avanturu ishođenja radioamaterske dozvole.

Home