PRORAČUNI ANTENA U RADIOAMATERIZMU

 

primjer antene za 2m autora 9A3ZM - VIDI

U radioamaterskom svijetu veliku pažnju posvećuju antenama. Od njih ovisi koliko daleko će se moći održati radioamaterska veza.
Rijetko antene izrađuju u tvornicama jer je njihov broj malen. Zato su radioamateri okrenuti samogradnji antena.
Na Internetu je velik broj web stranica s primjerima gradnje antena i izračuna prema potrebnoj frekvenciji ili više njih (multiband).

 


 
"ALL IN ONE" - RADIOUTILITARIO
Jedan nevelik program koji ne traži niti osobito računalo je program "Radioutilitario" koji međutim nudi velik broj izračuna za zavidan broj antena, LCR sklopova, vodova, kapaciteta, impendancije, poluvodičkih sklopova, sklopova s elektronskim cijevima,...
Autor većine programa je I4JHG na talijanskom jeziku.
  Skini
 
MMANNA-GAL
Program kojim je moguće proračunati, vidjeti konstrukciju i karakteristike velikog broja antena.
Autori su JE3HHT, DL1PBD i DL2KQ na engleskom jeziku.
  Skini


Povratak na ANTENE