MJERENJE ODNOSA STOJNIH VALOVA

 

balun

S W RVećina radijskih postaja proizvedenu visokofrekventnu struju šalje putem antenskog voda impendancije 50 Ohm-a pa je na to potrebno prilagoditi i kabel i antenu. Ako pažljivije načinimo antenu - na odabranoj će frekvenciji imati otpor upravo 50 oma. I kabel ima identičan otpor, ali ipak - treba još sva tri uređaja uskladiti.

 

Da bismo izmjerili je li sva visokofrekventna energija prošla kroz kabel i u anteni se pretvorila u elektromagnetski val - koristimo SWR-metar. Često je u istom i mjerač snage i swr-metar. Uz mjerni instrument je prekidač "FWD-REF" kojim možemo izmjeriti snagu koja se iz postaje šalje i snagu koja se zbog neusklađenosti sustava vraća - reflektira.
Nakon surfanja odabrao sam nekoliko karakterističnih suvremenih tipova uređaja.

 


 
SWR METAR S ANALOGNIM INSTRUMENTOM
Najčešći u HAM praksi. Uz analogni instrument su prekidači kojim se uređaj prilagodi snazi, mjerenju izlazne i reflektirane snage, ugađanju maksimalnog otklona u položaju "FWD" i očitavanje SWR odnosa "REF".
 
SWR METAR S ANALOGNIM KRIŽNIM INSTRUMENTOM
Identičan kao i prethodni, samo s daleko manjim brojem prekidača jer jedna kazaljka pokazuje "POWER", a druga "REF". Malo složeniji će se automatski prilagoditi snazi uređaja i odmah pokazati SWR.
 
SWR METAR S PRIKAZOM POMOĆU NIZA LED
Na Internetu postoji velik broj nacrta i shema kako ih se može načiniti u samogradnji. U mom uređaju je IC UAA180, a u ponuđenim shemama je najčešće IC LM3915. U posljednje vrijeme česti su i uređaji bazirani na mikrokontrolerima i digitalnim prikazom izračunatog swr.
 
SWR METAR S DIGITALNIM PRIKAZOM NA LCD
Nova tehnologija nudi nove mogućnosti: umjesto svjetlećih dioda ili otklona kazaljki, ovdje se koristi LCD - displej koji ispiše vrijednosti izmjerenih veličina. Kolika je snaga, a koliki je SWR. Malo složeniji uređaji još izmjere i frekvenciju mada to isto možemo očitati na TRX-u pa nam i nije neophodno.
 
SWR METAR S PRIKAZOM NA RAČUNALU
Od mjernih uređaja obvezna je sonda između trx-a i antene. U njoj je mikroupravljač koji mjeri potrebne veličine, pretvara ih u digitalan podatak i šalje prema računalu u kojemu je program koji će te podatke grafički prikazati.
 
ANTENSKI ANALIZATOR
"MFJ" ih često nazivamo jer su se kod nas najprije pojavili antenski analizatori te tvrtke. Radi se o osobito korisnim mjernim instrumentima. Uz mjerenje snage i swr-a mogu generirati rf struje u određenom opsegu, mjeriti frekvenciju i swr te obaviti analizu tih podataka i rezultate prikazati na skromnom LCD zaslonu (MFJ), dok drugi koriste grafičke zaslone u boji kao ovaj čija je cijena oko 3900$. Još uvijek razmišljate o "cable and antenna analyzer"-u?

Povratak na ANTENE

 


9A7IUY w/ MS Notepad.exe Izvor: "Antenne" di www.nuovaelettronica.it