SAMOGRADNJA PRIMOPREDAJNIKA OSAMDESETIH GODINA

Naslovna stranica časopisa 
u kojemu je opisana gradnja 
ATOMA3

Vrijedni članovi tima časopisa "SAM svoj majstor" još davne 1976. i 1977. godine su u svom časopisu i seriji TV emisija objavili opis postupka gradnje CB primopredajnika ATOM 3. To je bio kompletan uređaj čiji su i prijemnik i predajnik bili kontrolirani kristalnim oscilatorima.

Prikaz blok sheme prijemnika i predajnika, a na ovoj web adresi je objavljena kompletna dokumentacija o gradnji Atoma-3.Izgled tiskane pločice i raspored sklopova koji čine uređaj.

U uređaj su bili ugrađeni suvremeni dijelovi koje smo mogli relativno lako pribaviti. Izuzetak su bili kristali koje je bilo teško pronaći, a trebali smo odmah kupiti barem četiri: dva za prijemnik i predajnik, a druga dva za kolegu da bismo se mogli "naći" na istom kanalu. To je razlogom da su naši "Atomi" imali najviše dva ili tri kanala na kojim su radili.
Kutiju sam načinio od aluminijskog lima 3 mm (prometni znak ;D ) koji nije bio dovoljno velik pa sam ga uz rubove pojačao i produljio Al L-profilom 10mm. Osobitu sam pažnju posvetio gradnji prednje i stražnje strane: reljefno sam ih obrusio i prelakirao crnim lakom u spreju. Priključnice za 12V i mikrofon sam ugradio sa stražnje strane jer sam imao dio kasetofona EI Reporter sa priključnicama za napajanje i mikrofon.
S prednje strane su bili prekidači, indikatori RX i TX, S-metar, pokazivači kanala i potenciometri za potiskivač šuma i glasnoću.
S gornje strane je plastična rešetka ispod koje je bio zvučnik i - evo kako je to izgledalo:
Mada je snaga na izlazu uređaja bila samo oko 2W, prijatelji i ja postizali smo i daleke veze. Bilo je vrijeme po starom "cebejaškom" običaju - smisliti pozivne znakove. Tako je Drago jednoga dana osvanuo pod imenom "Zebra", a ja sam odabrao "Tango". Nismo niti slutili da će nas po tim imenima pamtiti i prepoznavati sve do danas, 2010. godine.

P.S. Uređaj i danas čuvam kao dragu uspomenu. 73 od T A N G A !