Kenwood TS 515

     
Kad sam ga kupio, a dogodilo se to nedavno, rekao sam da ovakav uređaj oduvijek zamišljam i želim. Želja mi se, eto, ispunila.
     
Kad sam ga kupio, ljudi koji dobro poznaju ove uređaje rekli su da sam trebao kupiti nešto bolje. Otkad znam za kratki val - uvijek je pun raznih smetnji i promjena - to ga čini osobitim. Kad bih imao uređaj koji bi te smetnje otklanjao, za mene radioamaterski kratki val više ne bi bio ono što je.

Rigpix.com: U stvarnosti:

Type: Amateur HF transceiver
Frequency range: 10-80 m
Mode: SSB/CW
RF Power output: 80-100 W
Receiver system: N/A
Sensitivity: N/A
Selectivity: N/A
Image rejection: N/A
Voltage: Mains
Current drain: RX: ? A
TX: Max ? A
Impedance: 50-75 ohms, SO-239
Dimensions (W*H*D): 330*195*355 mm
Weight: 9.5 Kg
Manufactured: 197x-197x (Discontinued)
Other: 2 x 6146B finals. PSU is in a separate cabinet
Related documents:
Modifications:

Primopredajnik za amaterske bandove: 3.5; 7; 14; 21; 28.5 i 29MHz od +0 do +500kHz
Modovi: USB, LSB i CW
Snaga: još utvrđujem
Prijemnik: hibridni (RF i IF elektronske cijevi, kontrola tranzistori),
dvostruka konverzija: 8.895; 3.895 MHz
Osjetljivost: dobra, ali indikator signala se otklanja preslabo
Slektivnost: umjerena
Napajanje: +900V, +300V, +190V, +150V, -90V, ~13.8V, ~6.3V/4A iz odvojenog uređaja u kojemu je i zvučnik
Imendancija antene: od 50 do 75 Ohma - neobično.
Antenski priključak je moguće izvesti na dva načina: zajednički RX/TX i odvojeno - dvije antene posebno TX, a posebno RX. Zanimljivo: druga antena (za RX) ima CINCH priključak.
Bilo je pitanja u svezi s proizvođačem: Trio/Kenwood - ovdje je Kenwood naveden kao jedini proizvođač.
Napajanje: iz mreže 220V. Ispravljač je odvojen od uređaja, a u njemu je i zvučnik - neobična kombinacija. Neobično je i mjesto POWER prekidača - nije na ispravljaču već na AF GAIN potenciometru na samom uređaju.


KOMENTAR UREĐAJA

PRIJEMNIK:
HF struje iz antene se nakon filtriranja pojačavaju u 6BZ6 i miješaju strujom iz oscilatora (6AW8A) koja je za 8.895MHz viša od početne u svakom opsegu. Slijedi pojačanje na dobivenoj međufrekvenciji u 6AW8A, filtriranje i miješanje u 6CB6 sa strujom iz VFO-a (3SK22, 2SK19, dva 2SC460). Frekvencija dobivene struje je 3.895 MHz. To je druga međufrekvencija. Najprije se filtrira u jednom od dva (opcionalno tri) elektromehanička filtra, a nakon toga se pojačava u 6BA6 gdje se dobije i signal potreban za S-metar. Još jedna 6BA6 se koristi za pojačavanje i za dobivanje kontrolnog AGC napona. Tu je završetak priče s elektronskim cijevima jer ostatak zadataka obavljaju tranzistori. 2SC733 je pojačalo struje iz buffera (dva 2SC460) koji može oscilirati na tri frekvencije između 3.3935 i 3.3965 MHz. Nakon demodulacije u balansnom detektoru AF struja se pojačava u 2SC458, 2SC733, 2SC734 i paru izlaznih tranzistora 2SD90/2SB473. Iznenadila me informacija da je snaga pojačala ">1W" uz pogreške koje mogu biti do 10%.

ODAŠILJAČ:
Carrier unit je zajednički za RX i TX. Stvara frekvenciju oko 3.9MHz (različitu za LSB, USB ili CW način rada). Generator oblikuje SSB signal miješajući 3.9MHz i AF iz jednostavnog pojačala. Ovdje završava tranzistorski dio a otpočinje dio ostvaren s elektronskim cijevima. IF pojačalo je izvedeno sa 6BA6, mješač sa strujom iz VFO (4.9 - 5.5 MHz) pomoću 6CB6, pobudni sklop najprije miješa signal sa strujom is oscilatora za 8.9MHz višom frekvencijom u 12GN7A, a dobivena konačna izmjenična struja se pojačava u 12BY7A i u izlaznom pojačalu snage načinjenom od dvije S2001 (6146B). Uz jakost struje Ip u izlaznom stupnju od 150mA i 900V anodni napon INPUT je oko 130W. Dobivena struja vodi se putem jednostavnog filtra koaksijalnim kabelom impendancije 50E na dipol antenu.
RAD S UREĐAJEM

PODEŠAVANJE:
Prvih dana mi je bilo neopisivo složeno. Uistinu jedanaest točaka za ugađanje, od tih su neke s dvostrukom funkcijom...
Najprije mi je 9A3TN pomagao podesiti odašiljač. Patili smo se i on i Tomo 9A3DJD "skupa samnom", ali nismo postigli zadovoljavajuću kvalitetu rada. Nekoliko dana kasnije sam razgovarao sa 9A2YF koji mi je otklonio jednu zabunu: dugmad PLATE i LOAD imaju iznad oznaku, ali se obrisala tako da sam ih zamijenio tijekom ugađanja. Kad smo to otklonili, ugađanje je počelo teći bolje. Ovakvom uređaju je nedostatak činjenica da se mora opetovano ugađati kad god se promijeni radna frekvencija. Ono čemu sam se veselio sad mi pričinja poteškoće.

SURADNJA S PC:
Za suradnju trx-a i pc-a treba načiniti međusklop. Jednostavne je konstrukcije i moguće ga je načiniti za sat vremena. Pojedine sekcije sklopa sam testirao već dulje vrijeme, a čekam da mi stignu naručeni konektori za MIC i PTT pa da sve posložim u jedan uređaj (kutijicu).


KENWOOD U PSK MODU:
Kad slušam radioamaterske emisije pomoću programa na PC-u, moram uvijek pomaknuti prijemnik na oko 1kHz višu frekvenciju. Kod prijema je to ok, ali kad treba prijeći na emisiju, pojavila bi se razlika u frekvenciji. Za sada sam osmislio postupak kojim bih tu pojavu izbjegao:
S isključenim RIT efektom podesim prijemnik na točnu frekvenciju npr CV-emisije. Zatim uključim RIT i dugmetom podesim primanu prekvenciju RX-a na točno 1kHz. Sada bi TX trebao raditi točno na primanoj frekvenciji, a RX na 1 kHz višoj. I više ne diram RIT, ostaje uključen svo vrijeme dok radim s PC u bilo kojem od modova osim digitalnog SSTV. Jedino trebam paziti da primanu frekvenciju SAMO GLAVNIM DUGMETOM podešavam TOČNO na 1kHz. I to je to, uz napomenu da to vrijedi za LSB, dok bi za USB mod stvar trebala izgledati obrnuto. Druga je mogućnost: isključenim RIT podesiti se točno na frekvenciju, a zatim uključiti RIT i podesiti prijem na oko 1kHz. To je malo teže izvesti u PSK i CW modovima jer su signali postavljeni toliko blizu da ih je teško identificirati.

SOFTWARE:
U radu su se "udomaćili" ovi programi: POLOŽAJ PREKIDAČA I REGULATORA TIJEKOM RADA:

PRIJEM:
 • AF GAIN (obrisala se oznaka) ima prekidač koji treba okretanjem uključiti i ugoditi glasnoću (minimum)
 • BAND u položaj za odabrani band (primjerice 3.5 za 80m band)
 • VFO (najveće dugme) u položaju za odabranu frekvenciju (primjerice 175 u bandu 3.5 MHz je frekvencija 3.675MHz. Cijeli krug vrijedi 25 kHz, "0" na širokoj skali označava točno odabranu frekvenciju, a svaka deblja crtica po jedan kHz, još je podijeljen na pola kHz. Svi ostali bandovi, osim 28.500, počinuju sa "0" pa je jednostavnije očitati frekvenciju.)
 • DRIVE u položaj u kome je signal najglasniji (bijela crtica na 12h je na 3.675 MHz)
 • VFO podesiti "na sluh" da bi primani glas bio fino ugođen. (okretanjem se može u ovom opsegu birati frekvencije između 3.5 i 4.1 MHz)
 • METER je najčešće u položaju "Ip", a može i u "RF", svejedno - prikazuje veličinu primanog signala. Ovi su položaji značajni tijekom emitiranja jer se njima mjeri jakost struje izlaznih cijevi, odnosno izlazna snaga uređaja.
 • AGC/CALL je najčešće u položaju "FAST", a može i "SLOW" kada će se kazaljka oko tri puta sporije pomicati. U položaju "25 kHz" se obavlja kalibracija (na svakih 25 kHz se čuje signal, tako se ugađa skala oko VFO-a (kHz) - može se zakrenuti i točno podesiti.)
 • HF GAIN je utisnut i u najdesnijem položaju (izvučen uključuje RIT + - 2kHz), dok okretanjem ulijevo obavlja ulogu izvjesnog potiskivača šuma
 • RIT je na "0"
 • PLATE na oko "3.5" (za 3.5 MHz band), a LOAD u lijevom položaju (položaji ovih regulatora nisu značajni u prijemu, ali su u tim položajima pri predaji).

PRIJE PRELASKA U PREDAJU:
 • ukoliko netko već radi na odabranoj frekvenciji - "pomaknuti" se za oko 3 kHz više ili niže (ukoliko je odabrana frekvencija slobodna, nije obvezno ali je pristojno "pomaknuti se" i onda ugađati uređaj)
 • METER na "Ip"
 • AGC/CAL na "FAST"
 • MODE na "CW"
 • ručicu VOX/REC/SEND u položaj "SEND"
 • taster pritisnuti (ne dulje od nekoliko sekundi)
 • očitati na instrumentu "Ip"
 • PLATE na minimalni otklon kazaljke
 • otpustiti taster
 • METER na "RF"
 • pritisnuti taster (ne dulje od nekoliko sekundi)
 • DRIVE na maksimalnu snagu
 • otpustiti taster
 • posljednje korake ponoviti da se dobije najveća snaga uz minimalnu jakost struje kroz izlazne cijevi
 • vratiti VOX/REC/SEND u položaj "REC"
EMITIRANJE:
 • ako se radna frekvencija mijenjala za više kHz, a osobito ako se mijenjao band - ponoviti radnje "prije prelaska u predaju"
 • MODE na odabrani mod rada (USB, LSB ili CW - na 3.5 i 7MHz bandu je LSB)
 • METER ili na "Ip" ili na "RF" i pratiti jakost struje i snagu tijekom emitiranja (Ip ne bi smjela biti veća od 200mA, a pri mjerenju snage otklon kazaljke bi trebao biti preko cijelog instrumenta (veličina ovog otklona se može ugađati potenciometrom na stražnjoj strani uređaja - tako da se ne može očitati apsolutan iznos snage.))
 • pritisnuti taster "PTT" na mikrofonu i govoriti
 • otpustiti taster "PTT"
P U N O     D O B R I H     V E Z A     !

9A7IUY, Ivica with MS Notepad.exe

"