TAKO ČUDNA STVAR - RADIO

Možda je čitatelj drugačije upoznao ovaj svijet elektroničkih uređaja,
ovo je osobna priča kako me zainteresirao i opčinio u početku i sve do danas
tako čaroban uređaj koji privlači i plijeni moju pažnju i velik dio slobodnog vremena.

 


SPIKERI, PJEVAČI I SVIRAČI IZ DRVENE KUTIJE - ETR:

Prvi radio kojega sam vidio je ovaj. Pišem "radio", a ne radio prijemnik jer sam tada u ovu spravu gledao kao nešto čarobno. Bio sam jako malen, a ništa slično do tada nisam upoznao. "Stric Janoš", kako smo ga svi u susjedstvu zvali, je volio da mu mi klinci iz susjedstva dođemo i da je u njegovom dvorištu živo i puno dječjeg veselja. Ponekad nam je "upalio" radio i mi smo slušali glasove "iznutra" zamišljajući da su negdje u drvenoj kutiji i pjevači i svirači i spikeri i muzičari... da su si naložili vatru (unutrašnjost kutije su osvjetljavale dvije zaruljice i grijale elektronske cijevi) i uvijek su raspoloženi za pjesmu. Promatrao sam strica Janoša kako s osobitom pažnjom okreće dugmad na radiju birajući koga će od zabavljača sada odabrati da nam pjeva ili priča. Najviše nam se dojmio zvuk crkvenih zvona koje je "Radio Budapest" emitirao svakoga dana točno u podne. I sad se sjetim "kizengituro" iza kojega je slijedilo oko pet minuta zvona na budapeštanskoj katedrali. Sad, kada gledam njegovu skalu, vidim da su frekvencije(?) bile iskazane pomoću valnih duljina. Na lijevom dijelu skale su podatci o dugom valu, desno su srednjevalne postaje, a u sredini kratkovalne.

RR 120:
Još i danas je negdje na tavanu stari radio, prvi koji smo mi imali. Bio je postavljen na posebnom tamnozelenom drvenom nosaču visoko na zidu. Na nosaču je bila ručno rađena draperija, polica ispod radija sa tjednim programom, a na zidu antena u obliku spirale duge oko 3m. Prilično jak brum i mnoštvo stanica koje su jedna drugoj smetale, pa je srednji val osobito navečer skoro na svim frekvencijama pištao da se nije moglo slušati.
Jednog dana je mama brisala prašinu oko antene pa ju je "protresla" struja. Sad kada vidim shemu ovog uređaja znam zašto je do toga došlo: i metalni dijelovi i cijeli uređaj su direktno spojeni na električnu mrežu. Od položaja utikača u utičnici je ovisilo hoće li "tresti" ili ne.


Simfonija AFC:

Ovaj radio prijemnik je donio novost u naš dom: na njega je bilo moguće priključiti gramofon i vanjski zvučnik.
Simfonija je imala dvije neovisne skale: za AM i FM i mogla je primati FM (tipka UKT), ali na tom području se na antenu ugrađenu u kutiju moglo primati tek nekoliko radijskih postaja. Zato je od prvih dana bio u uporabi gramofon Iskra s albumom gramofonskih ploča koji je svakim danom postajao sve napučeniji. Hoki, Beba, Zdenka, Cune, Ljupka i bezbroj drugih izvođača mogli su se slušati čim bi kome "pirnilo".


Iskra Savica:
Od prvog dana kad sam kupio ovaj prijemnik ostao sam očaran bojom i kvalitetom zvuka kojim je ovaj radio raspolagao. Osobito je atraktivan efekt da je kod manjih glasnoća bogatiji bas i visoki tonovi tako da radio "vuče" na tiho i kvalitetno slušanje svih programa. Do danas sam nabavio tri ovakva prijemnika i svi su ispravni i u uporabi, svaki u svom prostoru.Pregradnja za H A M   
Ona "Savica" koja je najbliža mojemu pps-u doživjela je preinaku: slično ranijem preuređenju MK2500 za slušanje radioamaterskoga banda, tako sam preuredio i dobru staru "Savicu SN": ugradio sam BFO identičan ranije opisanom i - na Savici se može čuti radioamatere koji emitiraju na 40m. Ovaj prijemnik je inače prijemnik za kratki val i u tom se području nalazi i 40 metarski radioamaterski band, ali prijemnik je načinjen samo za AM. S ugrađenim BFO za 455 kHz mogu slušati i SSB emisije. Nakon duljeg vremena pojavili su se nedostatci: bfo se ne može prilagoditi slabijim i jačim signalima pa ako su jači i bfo jače povežem sa međufrekventnim sklopom u prijemniku, onda je cijeli uređaj "nijem" za slabije signale - i obrnuto. Drugi nedostatak je finoća ugađanja frekvencije: skala za odabir frekvencije ima veliko dugme, ali nije dovoljno fina za male pomake pri ugađanju prijema na LSB - potrebno je nekoliko sve preciznijih pomaka da bi se prijemnik ugodio upravo na odgovarajuću frekvenciju, a to može ponekad umoriti.
Tako sada i na Savici mogu slušati radio amatere i jedva čekam moga starca da mu to pokažem.


Home

M.M. MMXIII.