A R A R I N H A

Ovo je četvrta verzija QRP TRX u projektu ARARINHA, za prijem i slanje SSB signala na 40m. Jednostavno (možda sam ovo prerano napisao?) se može izgraditi i ugoditi tako da je vrlo popularan među radio amaterima. Ovdje je opis njegovih dijelova i linkovi ka uputama za gradnju svakog sklopa.

Slika ilustrira način gradnje ovog uređaja. Ovaj se stil gradnje popularno naziva "Manhattan" jer svaka pločica na kojoj je izgrađen sklop podsjeća na poznati prenapućeni poluotok. Sastoje se od više manjih "otočića" na koje se sa strane bakra leme dijelovi, a zatim se sklopovi lijepe na metalnu podlogu i međusobno povezuju. Gradnja pločica je jednostavna, lemljenje brzo jer sheme i upute daju sve informacije, a cijeli uređaj može biti jako brzo gotov. Uređaj je kompletan, ali mu se može dodavati: vanjski VFO, frekvencmetar, automatika u NF stupnju, BFO za CW i slično. Na blok shemi su linkovi ka stranicama na kojima su upute za gradnju svakog pojedinog sklopa, na portugalskom i engleskom jeziku. Usporedan pogled na shemu mikrofonskog sklopa i pločice govori sve. Brojevi na shemi označavaju mjesto na pločici na koje treba zalemiti koji dio. Već nazirem dio kamo moram zalemiti tranzistor: na otočiće broj 2, 3 i GND. Uputa kao da zove "Potraži dijelove i komadić pločice i polemi sve još danas!" Uređaj radi u SSB-u, prijemnik je s direktnim miješanjem, a to znači da gotovo nema razlike između primane i odašiljane frekvencije jer se koristi isti VFO. Na mjesto mikrofona najvjerojatnije će biti spojen izlaz iz zvučne kartice na mom računalu, a u računalu jedan od programa za rad u PSK ili kojem drugom digitalnom modu. Najveća snaga na izlazu je 8W, a to na 40m nije malo. Idem lemiti. Javit ću se s rezultatima.

--------------------------------------------------------------------------------
Dan prvi - subota
Konačno imam malo vremena za ovaj posao. Brine me izradba pločica - otočića. Isprobavam različite alate. Za sada ostajem na običnoj ručnoj pili i skalpelu. Prijepodne sam načinio pločicu za mike, a poslijepodne još pet. Pločice za modulator i mješač čekaju da mi stigne IC pa da ih mogu prilagoditi njihovom rasteru priključaka. Na poslu već svi znaju za "Ararinhu", pomalo sam im već dosadan s tim brazilskim portugalskim rječnikom. Šalili smo se da kerokero znači mali pas, hi!
Nedjelja - danas sam tražeći 2.5mm utičnicu pronašao TOKO transformatore. Najprije sam morao naučiti kako izgledaju, a onda sam ih u kutiji pronašao nekoliko. Bit će dovoljno za par "papigica". Dobro mi je došla uputa na što treba obratiti pažnju prilikom rastavljanja trafoa, a onda me čekalo neugodno iznenađenje: zavojnice su u kućištu fiksirane sekundnim ljepilom. Uz mali kineski odvijač koristio sam i povećalo (a ozbiljno razmišljam nabaviti i mikroskop, makar onaj mali, dječji) uspio sam odmotati stare namotaje i jezgrice pripremiti za namatanje primarnog i sekundarnog namotaja.
Ponedjeljak - čini mi se da neću svakoga dana imati vremena načiniti po jedan sklop. Evo, danas sam tražio dijelove pa lemio sklop "MIC". Dugo sam se zadržao da bih ga konačno mogao ugledati u punom sjaju. Napučen je taj "otočić", a kad sam ga isprobao (obvezno "oooo-la"), nije baš najkvalitetniji. Bez diode 4V7 i napajan sa samo 9V, na mikrofon radi tek zadovoljavajuće. Možda se popravi kad ga kompletiram.
Proteklo je puno vremena dok sam dovršio TAA7358_modulatorski "otočić". Uz redovit posao na završetku školske godine najviše sam čekao da kompletiram sav potreban materijal. Tako sam za zavojnice išao u Osijek da bih ih kupio za simboličnih 40tak lipa izuzev chokice od 10 uH koja je u Electronic centru stajala neobjašnjivih 13 Kn. Cijeli dan sam potrošio da u kućnim zalihama pronađem kondenzatore od 180 pF koji su mi još nedostajali. Naravno, tu se nametnuo još i zadatak posložiti sve kondenzatore u kutijice da ih sljedeći put ne moram tražiti "po cijeloj kući". Kad još jednom provjerim sve spojeve, pokušat ću testirati sklop. Kristal 10 MHz imam, prijemnik koji to može čuti imam... to znači da ću već uskoro moći uz pomoć sklopa "mike" generirati ssb signal na 10 MHz.
BUFFER I DRIVER U JEDNOM DANU
Kako se brzo mogu složiti sklopovi neka ilustrira ovo: u jednom sam danu "od nule" krenuo i načinio pločice i dovršio dva sklopa: buffer i driver za TX dio Ararinhe. Stvarno, kada se ima sav potreban materijal, moguće je brzo načiniti ove sklopove. Sve češće ipak razmišljam da za kompletnu Ararinhu načinim jednu pločicu za sve sklopove kao što je to kod konkurentnog "Bitx-a". Ovaj način gradnje ima svojih prednosti: primjerice - sklopove je moguće načiniti od vrlo malih ostataka bakroperta što cijeli uređaj pojeftinjuje. Pomalo "šacujem" kutije od autoradija u koje bih smjestio ove sklopove.
GOTOVO CIJELI VFO ZA JEDAN DAN
Također "od nule". Ujutro sam imao samo želju načiniti vfo za Arararinhu, a evo predvečer imam gotova tri dijela (nedostaje bifilarna zavojnica u bufferu), dok za stabilizator napona 8V bez IC-a ne mogu ništa početi. Najsloženija radnja je izradba induktiviteta 2.6 uH u oscilatoru, no i to sam već uvježbao i zahvaljujući detaljnim uputama završio.
"MI IMAMOS MNOGOS PROBLEMOS.."
Već sam pomišljao kako će ova gradnja proći "glat", ali nije tako: naišao sam na nekoliko problema, manjih i većih:
1. Na shemi u dijelu drugog miksera samo piše: "VFO" i to meni nije puno značulo. Kad je na red došao taj drugi mikser, krenuo sam tražiti taj vfo. Pronašao sam ga tek u posebnoj mapi "Ararinha accessories". Na moje iznenađenje sastoji se od PET NOVIH OTOČIĆA.
2. Za cijeli uređaj vrijedi: umjesto BC547 može se upotrijebiti tranzistor 2N3904. Kad sam to učinio pojavio se novi problem: nikako nisam uspijevao "oživjeti" sklop. Nekoliko sam se dana živcirao, a onda potražio originalni sklop na web stranici koju navodi autor VFO-a za Ararinhu. Zamijenio otpornike, negdje načinio potreban kratak spoj i - sklop opet nije davao znakove života. Jučer sam pogledao među podatke o ovim tranzistorima i u mojoj staroj knjizi nisam pronašao zadovoljavajuće informacije (samo da mu je ekvivalent BF194), a onda u datasheets - bomba: drukčiji je raspored izvoda na jednom i drugom tranzistoru!. Zato, ljudi koji budete gradili pomoću tranzistora 2N3904, pazite na raspored izvoda. Mene je to stajalo živaca, a na kraju sam trebao gotovo sav sklop razlemiti, povaditi tranzistore koji su se u mojim pokušajima pregrijavali nekoliko puta, i ponovo sve sklopiti prema shemi uz Ararinhu. Sklop je odmah proradio, a budući da je to bilo kasno navečer, sretan sam upao u krevet i zaspao. Samo, VFO prema uputama je oscilirao na oko 4,5MHz, a treba od 2,7 do 3MHz. Gledajući originalan sklop, umjesto kondenzatora od 560p stavio sam kondenzator od 1nF i dobio osciliranje između 3,1 i 3,4MHz, samo - vrlo nestabilno. Pokušavao sam mehanički fiksirati sklop, termički također, električki i - ništa. Utvrdio sam da je najosjetljiviji na promjene bio upravo novougrađeni kondenzator 1nF. Zamijenio sam ga kondenzatorom istog kapaciteta, ali od stirofleksa i - postigao stabilan rad. Uz uporabu obiju sekcija na promjenjivom kondenzatoru 500pF sada vfo oscilira između 2,73 i 3,03MHz i vrlo je stabilan u radu.
OŽIVLJAVANJE 1. MIKSERA
Kad sam pisao ovaj naslov nisam ni slutio koliko ću tek ovdje "problemosa" imati. Idemo iz početka: TA7358 je IC u kojemu je pojačalo, mješač i oscilator. Kad sam sve polijepio (i zavojnicu po 13Kn, hm), provjerio i priključio na napon, dobio sam oscilacije 10MHz, a modulator je u nekoliko trenutaka nešto "zagrebao" i - više ništa. Značajna tišina. Zašto se ne čuje modulacija? Jesam li prilikom lemljenja opekao nožice koje pripadaju pojačalu i mikseru? Možda zbog toga što je ovdje mom prijemniku blizu i oscilator i modulirani izlaz? Ne znam koliko je trajalo kombiniranje (danima) da bih odlučio mješač načiniti po "klasičnom" uzorku: pomoću četiri diode. Jako brzo sam sklop i načinio i računajući na blizinu oscilatora, odmah na izlaz priključio buffer koji inače ovdje ne dođe, ali odvojit će oscilator od moduliranog signala. S velikom zebnjom sam ovo priključio na izvor električne struje i - uspjeh: uistinu sam dobio SSB modulirani signal koji će trebati još filtrirati pomoću filtra sa četiri keramička rezonatora za 10MHz. Ovog dana sam naučio (teoriju) stvaranja USB signala: filtar treba propustiti samo gornji bočni pojas, a osnovni val i drugi bočni pojas potisnuti što je moguće bolje. U razgovoru s radioamaterima nisam uspio doznati na koju se centralnu frekvenciju treba ove sklopove ugoditi, ali pretpostavljam da se ovaj postupak izvodi tako da se frekvencija oscilatora malo spusti. Za koliko? Meni se čini da bi to mogla biti frekvencija od oko 1kHz. Taj mi posao tek predstoji. Znači - ja do USB signala na 40m nisam daleko, ali prethodno je potrebno ove, sad već brojne, "otočiće" fiksirati i solidno pospajati. Ne tražite od mene ovdje fotografije jer je sve pospajano na stolu, zajedno s onim "dead bug" sklopom. K tomu dodajem i informaciju da već lemim dijelove na pločicu za drugi mješač koji će pomiješati dva signala, USB i VFO, te stvoriti USB signal u opsegu između 7 i 7.3 MHz. Sad već raste nestrpljenje, pa sam siguran da će se i kutija za uređaj uskoro pronaći, ha-i!
Počinje nova školska godina i za ove prčkarije više neće biti puno vremena. Kurikul, nakon dulje pauze razredništvo i to u osmom razredu, hm. Evo, ovih dana ubacujem drva, pohodim stručne skupove tu u županiji i - pronašao sam kutiju za Ararinhu. Sad je prvo na redu načiniti prednju ploču na kojoj će biti mnogi otvori i sada ih treba isplanirati. Nekoliko dana se šuljam oko kutija sa dijelovima i tražim prekidač koji bi lijepo pristajao na uređaj. Ni to nije mali problem jer mi se nameće nekoliko veeeelikih prekidača, a oni mi se nimalo ne sviđaju.
I još jedan "P.S.": opet se Internet pokazao kao nepresušan izvor informacija, samo se nahodaš dok nađeš što trebaš. Evo sličice koja potvrđuje moju pretpostavku: da bi se postigao dobar USB signal, SSB se treba filtrirati i tako propustiti gornji bočni pojas između 300 Hz i 2.5 kHz s maksimumom između 600 Hz i 2 kHz. Teorija riješena, a kasnije ću ovo i praktično isprobati.
KRISTALNI FILTAR I 2. MIKSER
Evo, dovršio sam još dva sklopa. To je filtar 10MHz i drugi mikser. Oba sam načinio u jednom mahu. Važno: uputno je najprije lemiti dijelove koji su na unutrašnjim nožicama IC-a, a na kraju dijelove na 2., 1. i 9. nožici. Kutiju na kojoj radim neću još slikati jer još ne liči još ni na što, ali kreće se: odabrao sam prekidač i načinio subšasiju posebno za njega. Takvih će zahvata trebati još nekoliko (primjerice za VFO za čije dugmiće još nemam zadovoljavajuće rješenje).
STIGLA JE POŠTA!
Evo valjda i posljednjeg dijela koji trebam pribaviti da bi Ararinha oživjela - tranzistor u izlaznom pojačalu snage - IRF530N. Pošiljka mi je stigla čak iz Tajlanda i to u roku tjedan dana. Predivno! Još k tome dodajem da su mi to upakirali u malu platnenu vrećicu za koju su se moji odmah zaintetresirali. Tranzistor će omogućiti postizanje snage oko 5W i sada konačno otpada kombinacija sa izlaznim sklopom u kome bi bila elektronska cijev. Još samo ovo: zašto Thai-land? E, brate, zato što ova dva tranzistora zajedno s poštarinom stoje kao razglednica iz ZG.
UGRADNJA VFO-a
I tu mi je potrebna subšasija. Načinio sam ju od pocinčanog lima. Evo kako je lijepa! Isplanirao sam položaj svih otočića, a osobito pažljivo sam promišljao gdje će biti promjenjivi kondenzatori. Njih sam odmah poslije fotografiranja "gole" subšasije pričvrstio vijcima, isto tako sam pričvrstio stabilizator napona uz uzdignuti dio koji će imati funkciju hladila. Ostale dijelove sam pričvrstio ljepilom i - VFO je kompletan. Ovih sam dana pronašao i shemu PLL VFO-a za Ararinhu. Ipak za sada ostajem pri analognoj izvedbi.
PAKIRANJE SE NASTAVLJA - MODULATOR
Sada kad imam kutiju, uveliko razmišljam kako ugraditi sve u nju. Danas je na redu modulator. U stvari tu je oscilator (koji je ujedno trebao biti i miješač) 10MHz, DSB modulator, filtar 10MHz i buffer. Sva sreća je da i ovdje nije još jedan stabilizator napona (izuzetak je oscilator kojemu se napon stabilizira samo jednom 5V6 zener diodom). Ovdje sam se susreo s novim problemom: sklop gotovo uredno radi bez opterećenja, ali kada ugradim promjenjivi otpornik 470E, drastično se smanji nivo modulacije. Kanio sam ovdje dodati nekakvo pojačalo 1-5W, a onda me kolega Tiko u tome "raskanio" (dugo već nisam niti čuo niti upotrijebio ovaj izraz). Vraćam se stoga mikrofonskom pretpojačalu kojemu trebam promijeniti tiskanu pločicu jer je cio "Manhatan" nekako mokar, od previše paste za lemljnje? Ne znam, napravit ću novu pa se čujemo...
NOVI NASLOV

9A7IUY