DIGITALNA SSTV

Kad spomenemo riječ SSTV odmah pomislimo na sličice koje razmjenjuju radioamateri pomoću svojih uređaja. Puni naziv ovog oblika radioamaterskog rada je SLOW SCAN TELEVISION, a gdje god da sam vidio te sličice, gotovo uvijek su bile s manje ili više pogrešaka do kojih je nastalo u prijenosu jer ipak - radi se samo o radio amaterskim vezama koje su pune raznih smetnji. Sve se to odražava na dijelu ili cijeloj slici, a prenijetim informacijama ipak "skidam kapu" jer su prenijete putem kratkih valova kojima je teško predvidjeti načine i puteve širenja.

           
           

Nova generacija uređaja i programa donosi "digitaliju" i u ham-svijet. Još od 2005. godine potječe stari "HamDrm" kojega je od 2010. godine naslijedio "WinDrm", "DigTrx" i "EasyPal".

 

Razlika je više nego očita: informacije (tekstovi, slika, zvuk) su prenijeti bez pogrešaka (po uzoru na profesionalnije formate koristi se korekcija pogrešaka), a i dalje se koristi standadrna radioamaterska oprema za prijem i odašiljanje (PSK kompatibilna) dok je novi software većinom "free".

Software

EasyPal
DigTrx
Frekvencije

  

Frekvencije koje su prema bandpalnu predviđene za rad na SSTV-u su: 3730, 7130 i 14230 kHz + - 3 kHz QRM.